Tên miền goquao.edu.vn đã hết hạn sử dụng, đang tạm ngưng.
Để được tiếp tục sử dụng tên miền, chủ thể tên miền cần liên hệ ngay với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.
Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì, tên miền sẽ bị thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do cho các chủ thể khác đăng ký.

Chi tiết liên hệ nhà đăng ký:

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN HỮU NHÂN