Huyện Gò Quao đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác giáo dục và đào tạo

Huyện Gò Quao đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác giáo dục và đào tạo. Việc quan tâm và đầu tư vào cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống trường lớp đáng kể, đảm bảo môi trường học tập cho học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cũng được chú trọng đào tạo và bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy và học tập.

Ngoài ra, việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục cũng là một điểm mạnh của huyện. Huyện cũng đã có những thành tựu đáng kể trong việc huy động học sinh đến trường, đặc biệt đối với các em trong độ tuổi mầm non và tiểu học.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đầy đủ, thiếu hụt giáo viên ở một số cấp học, và trình độ chuyên môn còn chưa đồng đều. Việc quan tâm của phụ huynh đối với việc học tập của con em cũng còn hạn chế.

Tổng cộng, Huyện Gò Quao đã có những bước đi tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo, tuy nhiên còn cần tiếp tục nỗ lực để cải thiện và phát triển hệ thống giáo dục trên địa bàn.

Huyện Gò Quao hiện có tổng cộng 47 trường học, bao gồm 11 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 7 trường THCS, 1 trường PTDT-THCS, 4 trường THCS-THPT, 1 trường THPT và 1 Trung tâm GDNN-GDTX. Trong những năm vừa qua, huyện luôn tập trung vào việc cập nhật cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống trường lớp để đảm bảo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

  Trường Hội nhập Quốc tế iSchool tổ chức Hội thảo " Định vị công dân toàn cầu"

Hiện nay, toàn huyện đang sở hữu 598 phòng học, trong đó 446 phòng học kiên cố và 152 phòng học bán kiên cố, còn lại được sử dụng cho các hoạt động bộ môn và nghiệp vụ học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cũng được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, với 1.250 biên chế cơ bản để đảm bảo việc giảng dạy và học tập trong năm học này.

Huyện Gò Quao cũng tập trung thực hiện quyết định số 1968-/QĐ-UBND, ngày 08-8-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt, huyện đã quan tâm đến việc tuyên truyền và vận động gia đình hỗ trợ con em trong độ tuổi học, đồng thời tạo mọi điều kiện để các em được đến trường. Kết quả là, huyện đã huy động thành công học sinh mầm non 3 đến 5 tuổi, đạt tỷ lệ 70,83%, trong đó đối với trẻ 5 tuổi, tỷ lệ là 99,38%. Huy động học sinh tiểu học và trung học cơ sở cũng đạt tỷ lệ cao, lần lượt là 99,8% và 99,08%. Còn học sinh THPT đạt tỷ lệ 98,93% kế hoạch.

Đồng thời, Hội Khuyến học các cấp cũng đã tăng cường công tác phối hợp vận động Quỹ khuyến học và khuyến tài để tài trợ cho hoạt động giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, đã thu được hơn 903 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá trên 1 tỷ 158 triệu đồng. Các cơ sở giáo dục cũng đã vận động được nhiều học bổng, xe đạp, tập và sách trị giá khoảng 700 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho học sinh khó khăn trước khi bước vào năm học mới.

  Tiếp sức mùa thi hoạt động đầy ý nghĩa của huyện Gò Quao 2023

Tuy nhiên, huyện Gò Quao cũng còn phải đối mặt với một số khó khăn. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của việc đổi mới giáo dục toàn diện. Cán bộ giáo viên vẫn còn thiếu hụt và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đồng đều. Nhiều phụ huynh phải đi làm ăn xa, dẫn đến ít quan tâm đến việc học tập của con em. Công tác phối hợp và tuyên truyền vẫn còn chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc một số nơi trẻ em trong độ tuổi học chưa đi học, việc vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho học sinh còn thấp.

Hiện nay, huyện Gò Quao đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học và rà soát mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Quan tâm đặc biệt đến công tác phối hợp, tuyên truyền và rà soát tại các ấp, tập trung huy động học sinh đến trường với phương châm “Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào như “Tiếp sức đến trường”, “Giúp bạn vượt khó”, “Cùng em tiếp bước”… để kịp thời giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa.