Gò Quao tổ chức thành công hội thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy mại dâm năm 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và đoàn viên, thanh niên không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Gò Quao tổ chức “Hội thi…

Xem thêm