UBND huyện Gò Quao vừa triển khai kế hoạch tổ chức các giải thể thao và tham gia Hội thi “Duyên dáng Khmer và trình diễn nhạc ngũ âm” tỉnh Kiên Giang lần thứ XV – năm 2023.

Theo kế hoạch hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV năm 2023; cùng với Giải đua ghe Ngo nam và nam, nữ phối hợp tỉnh Kiên Giang; Giải Taekwondo tỉnh Kiên Giang năm 2023; huyện sẽ tổ chức 03 môn thể thao gồm: Giải vô địch cầu lông đôi nam và nam-nữ phối hợp; Giải Bóng chuyền nam tứ hùng huyện Gò Quao (mở rộng) và Giải vô địch bóng đá nam 11 người huyện Gò Quao năm 2023.

Giải vô địch Cầu lông Đôi nam và nam – nữ phối hợp huyện Gò Quao; đối tượng là các vận động viên tự do, không phân biệt trình độ, đẳng cấp thuộc các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, Trường THPT, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các xã, thị trấn trong địa bàn huyện; giải được tổ chức thi đấu từ ngày 21 – 22/11/2023 (nhằm ngày 09 – 10/10 âm lịch) tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Quao.

Ảnh: Các đơn vị dự khai mạc giải vô địch bóng đá thanh niên huyện Gò Quao năm 2023.

Giải Bóng chuyền nam Tứ hùng huyện Gò Quao (mở rộng) năm 2023 được tổ chức thi đấu vào ngày 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 âm lịch) tại Sân bóng chuyền Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; đối tượng tham gia là vận động viên tự do, không phân biệt trình độ, đẳng cấp; gồm có đội bóng chuyền chủ nhà Gò Quao và mời thêm 03 huyện bạn trong tỉnh tham gia (Dự kiến: Huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất).

  Gò Quao tổ chức các hoạt động Hội thao Người cao tuổi

Ảnh: Trận tranh tài tại giải vô địch bóng chuyền huyện Gò Quao năm 2022.

Giải vô địch Bóng đá nam (11 người) huyện Gò Quao năm 2023 được tổ chức thi đấu 06 ngày, từ ngày 21 – 26/11/2023 (nhằm ngày 09 – 14/10 âm lịch) tại Sân vận động huyện Gò Quao. Đối tượng tham gia là các đội bóng đá thuộc các xã, thị trấn trong địa bàn huyện; vận động viên tự do, không phân biệt trình độ, đẳng cấp.

Ảnh: Thi đấu cầu lông.

Đồng thời phối hợp với các xã và 02 đội văn nghệ Khmer (Định Hòa – Định An) tuyển chọn diễn viên, tập dợt chương trình, tham gia biểu diễn văn nghệ, hội thi “Duyên dáng Khmer và trình diễn nhạc ngũ âm” tỉnh Kiên Giang lần thứ XV năm 2023. Hoạt động này được diễn ra từ ngày 26–27/11/2023 (nhằm ngày 14-15/10 âm lịch) tại Trung tâm Thương mại thị trấn Gò Quao.

  Gò Quao tổ chức các hoạt động Hội thao Người cao tuổi

Ảnh: Biểu diễn văn nghệ phục vụ giải đua ghe Ngo.

Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ khmer Lễ hội Oc-Om-Boc năm 2023, nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của của đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh, phát triển rộng phong trào tập luyện và thi đấu thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào khmer; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.