Chi bộ Trường PTDT Nội trú Gò Quao Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Gò Quao tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ trường hiện có 24 đảng viên, nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dạy học sinh nội trú. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo viên và học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giải dạy và công tác. Chất lượng giáo dục luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt luôn đạt trên 97%; tỷ lệ học sinh được xét và xếp loại tốt nghiệp đạt 100%.

  Gò Quao khai giảng lớp bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho thiếu nhi năm 2022

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên được quan tâm đúng mức làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên tự nâng cao nhận thức, rèn luyện cho bản thân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và an tâm công tác thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chú trọng, từ đó giúp phát huy hết khả năng chuyên môn, bổ sung quy hoạch kịp thời cho đội ngũ cán bộ nguồn để kế thừa; các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, đi vào nề nếp thật sự, chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao; công tác phát triển đảng viên mới đạt số lượng, chất lượng so với yêu cầu đặt ra, trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 07 đảng viên, vượt 3 đảng viên so nghị quyết; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình.

  Trường Phổ thông dân tộc nội trú – Trung học cơ sở Gò Quao họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Cấp ủy Chi bộ Trường PTDT Nội trú Gò Quao khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên, Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gò Quao khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Thị Hồng Vàng – Hiệu Trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Gò Quao tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.