Gò Quao quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Huyện Gò Quao là địa bàn nông thôn của tỉnh Kiên Giang, toàn huyện có 34.351 hộ, với 132.531 khẩu. Đa số người dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp, trong đó 273 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 2.066 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, lãnh đạo huyện Gò Quao luôn quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chỉ đạo thực hiện và giải quyết kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách có liên quan đến trẻ em được các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và được thực hiện ngày càng có hiệu quả góp phần nâng lên nhận thức của gia đình và xã hội về trẻ em trên địa bàn.

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Trung ương, Tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện, Ban Bảo vệ trẻ em xã và lực lượng cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em ở các ấp được hình thành và hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND cấp xã. Thời gian qua đã duy trì thực hiện tốt các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi điều kiện thực hiện các quyền cơ bản cho mọi trẻ em; phòng ngừa có hiệu quả các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột và sao nhãng trẻ em, quản lý, tư vấn và trợ giúp trẻ em trên địa bàn. Trên 95% trẻ em được tư vấn và trợ giúp với nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cơ bản được tiếp cận dịch vụ tư vấn, giáo dục, được chia sẻ thông tin, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của bản thân. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em, trong năm qua, huyện Gò Quao đã chi trợ cấp thường xuyên cho 17 đối tượng trẻ em mồ côi từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi; 85 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và 112 trẻ em khuyết tật nặng tổng số tiến gần 02 tỳ đồng. Bên cạnh các ngành các cấp trên địa bàn huyện còn huy động các nguồn lực hỗ trợ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho 1.348 trẻ với tổng kinh phí 63.000.000 đồng. Thăm hỏi trẻ em các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện Gò Quao 15 em, trị giá 1.500.000 đồng; Hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ cho 04 trẻ với số tiền 20.000.000 đồng. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhiều phong trào như: “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Phổ cập giáo dục tiểu học” và “Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi” được đông đảo quần chúng hưởng ứng. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng chống tiêu chảy, phòng chống viêm đường hô hấp cấp được triển khai thực hiện tốt. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức ngày “vi chất dinh dưỡng” trong độ tuổi uống vitamin A đạt 100%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức đa dạng, phục vụ khá tốt các ngày lễ, tết. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong trường học được đẩy mạnh và thực hiện khá tốt. 

  Gò Quao tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử học sinh khối Tiểu học và Trung học cơ sở

Ảnh: Xã đoàn Vĩnh Phước A tặng 15 xuất quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trường Tiểu học Vĩnh Phước A2

Có thể khẳng định, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua luôn được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện các ban ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn. Tạo nhiều thuận lợi trong thực hiện tốt công tác chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, đã thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo sự chuyển biến rõ rệt từ ý thức của mọi người, gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, từ đó tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc đạt trên 90%.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như: Số trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra; trẻ em trong các gia đình nghèo đôi lúc chưa tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí; một vài chỉ tiêu đạt được thiếu tính bền vững. Hệ thống dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ tư vấn, tham vấn trẻ em của huyện chưa được đầu tư… Mặt khác việc tuyên truyền các chủ trương chính sách liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em từng lúc chưa sâu rộng. Nhận thức của một số ít gia đình, cộng đồng về công tác BVCS trẻ em chưa đầy đủ; Nhiều gia đình chỉ chú trọng việc làm ăn kinh tế, ít dành thời gian quan tâm đến con còn khá phổ biến. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.Năm 2022, Gò quao phấn đấu có 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em. Trên 90% gia đình và các em bị tai nạn thương tích nặng được quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và tạo điều kiện chữa trị, khắc phục hậu quả do tai nạn thương tích gây ra. 100% em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Chấm dứt trẻ em bị xâm hại tình dục. Để đạt được các chỉ tiêu trên, huyện Gò quao tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, cộng đồng, gia đình về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; trong đó quan tâm thực hiện tốt những quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện các chương trình, đề án hoạt động trọng tâm, duy trì mô hình Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em tại xã Thới Quản và duy trì mô hình Hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em tại xã Vĩnh Phước B. Quan tâm công tác giám sát, đánh giá trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em./.

  Gò Quao triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024
Kim Bạc – BTG Huyện ủy