Huyện Gò Quao thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo

Huyện Gò Quao hiện có 47 đơn vị trường học, bao gồm 11 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 7 trường THCS, 1 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS, 1 trường THPT, 4 trường THCS & THPT và 1 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – giáo dục Thường xuyên. Toàn ngành giáo dục có 1.378 cán bộ và giáo viên.

Huyện Gò Quao đã quan tâm lãnh đạo và triển khai một loạt các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả. Các biện pháp đổi mới hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục cũng được chú trọng và đạt được kết quả tích cực.

Huyện cũng tập trung vào công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, và có 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác xã hội hóa và đầu tư xây dựng trang thiết bị dạy học được quan tâm và có sự đóng góp tích cực từ các tổ chức và cá nhân, từ đó nâng cao điều kiện học tập cho học sinh.

  Đồng chí Lê Kim Khoa dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Gò Quao

Tổng cộng, có 28/47 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 59,5%. Công tác giáo dục và đào tạo được thực hiện một cách hệ thống và hiệu quả, đảm bảo phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của người học.

Tóm lại, huyện Gò Quao đã có những bước đi tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo, đồng thời không ngừng cải thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo đúng hướng đi của Đảng và Chính phủ.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:

  1. Đa dạng hóa hình thức học tập: Huyện đã chú trọng vào việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học, tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách linh hoạt thông qua các hoạt động xã hội và ngoại khóa.
  2. Ứng dụng công nghệ thông tin: 100% trường học đã có phòng dạy tin học và giáo viên thực hiện giáo án điện tử. Điều này cho thấy sự hướng tới hiện đại hóa và tận dụng công nghệ trong quá trình giảng dạy và học tập.
  3. Quan tâm đến giáo dục toàn diện: Huyện đã tập trung vào việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, cũng như giáo dục kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
  4. Công tác tư vấn hướng nghiệp: Công tác tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh được quan tâm và thực hiện khá tốt, đồng thời hướng học sinh vào các ngành nghề phù hợp.
  5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Các trường học đã nhận được đầu tư để cung cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy và học tập.
  6. Tiếp tục cải thiện: Huyện Gò Quao không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời đi theo hướng phát triển toàn diện của địa phương.
  Gò Quao họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Tổng cộng, những nỗ lực và tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Huyện Gò Quao đáng được khen ngợi và cần được tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai.