Gò Quao triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 tại UBND huyện Gò Quao đã diễn ra thành công và có sự tham gia đông đảo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong ngành giáo dục và địa phương.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện đã có những bước phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác huy động học sinh đến trường, tập trung học sinh vào các điểm chính, cũng như tăng cường công tác rà soát mạng lưới trường lớp đã mang lại những tiến bộ đáng kể. Việc thực hiện chương trình sách giáo khoa cũng đạt được kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi sách giáo khoa ở các lớp tiếp theo. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã có sự chuyển biến tích cực và phục vụ quản lý, giảng dạy tốt hơn.

  Gò Quao quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Đồng chí Trương Minh Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, đã đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục huyện đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị nhiều biện pháp và hướng dẫn cụ thể để năm học mới 2023-2024 đạt được thành công cao hơn. Điều quan trọng là tăng cường sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể để đảm bảo mọi học sinh có điều kiện thuận lợi đến trường. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc quản lý chuyên môn và quản lý nhà nước trong giáo dục, cùng việc tôn vinh và khen thưởng các tấm gương xuất sắc trong ngành.

  Hội thi tiếng hát Học sinh, Sinh viên

Tổng cộng, hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 đã tạo ra không khí tích cực và định hướng rõ ràng cho năm học mới. Các biện pháp và chính sách đã được đề ra nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh. Công tác khen thưởng và tôn vinh những đóng góp xuất sắc cũng là một động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong huyện.